Rasisme er vondt og vanskelig for den som opplever det. Ekstra vanskelig blir det dersom ingen griper inn og stopper det som skjer ( og hjelper den personen som opplever det) Den som opplever rasisme, føler seg ofte truet, kreket, mindre verdt, usikkerhet og det går noen ganger ut over selvfølelsen ( dårlig seltelitt ) rasisme kan skje på jobb, sosiale medier, skole og mange andre steder! Du budde si det til noen du stoler på!

 

Hva er rasisme

Rasisme er at noen bedømmer noen for hudfarge!

Og behadle noen ulikt!

 

Løsnigen er:

Løsnigen er at ingen er bedømmer for hudfarge!

Og behandle noen ulikt!

 

 

 

Har et setning nei takk til rasisme

 

Advertisements