I skolegården blir barn mobbet på grunn av klær og utseende. Jeg synes det er domt for til slutt slutter de å stole på andre folk,og de kan få det verre. Alle skoler kan innføre skoleuniformer. De kan snake med barna som mobber. Flere lærere kan være ute i friminutte. Konsekvensen blir at barn får det bedere og at mobbing stopper.

AV:NATHALIE

Advertisements